fbpx

365 PUBLISHING
Tel. +46 (0)21 4506440
Epost: redaktionen@hitodit.se
Trefasgatan 3, 721 30 Västerås, Sweden
www.365publishing.se

Kunskap, kvalitet och utveckling i unik forskningsmiljö

Kunskap, kvalitet och utveckling i unik forskningsmiljö
2023-08-15 Tobbe365
Denna sida är ett samarbete med Region Dalarna

Centrum för Klinisk Forskning (CKF)

Centrum för Klinisk Forskning (CKF) Dalarna är ett tvärprofessionellt forskningscentrum inom Region Dalarna. Verksamheten stödjer den kliniska forskningen inom vårdvetenskap och medicinsk vetenskap och har en stark grund i ett avtalsbaserat samarbete med Uppsala universitet.

I Villa CKF, granne med Falu lasarett, pågår livliga diskussioner vid fikabordet inför en doktorands kommande seminarium. Inom CKF:s verksamhet möts ett 90-tal forskare och doktorander med professioner som läkare, sjuksköterskor, dietister, fysioterapeuter, psykologer, tandläkare och arbetsterapeuter. Forskningen genomförs ofta tillsammans med olika lärosäten vilket innebär ett rikt utbyte av kompetens och erfarenheter. 

Catharina Gustafsson, docent och senior forskare berättar:

–        I vår seminarieverksamhet får doktorander och forskare möjlighet att utveckla sina forskningsplaner, ge och ta emot feedback på vetenskapliga texter och möjlighet att diskutera alla typer av forskningsfrågor, såsom vetenskapliga metoder, studieupplägg, statistik med mera. Det är unikt att kunna samla sådan bredd av kompetenser som kan korsbefrukta den egna forskningen.

Bilden är en genrebild och har inget direkt samband med artikeln

Villa CKF byggdes i slutet av 1800-talet som tjänstebostad till de nybyggda Falun lasaretts överläkare.

Arbetet vid CKF Dalarna stödjer Region Dalarnas vision ”Vi mår bra i hela Dalarna”. Forskningstjänsterna attraherar arbetskraft, bidrar till kompetensförsörjning samt kunskapshöjning i verksamheterna. Den vårdnära forskningen kommer patienter och regioninvånarna till del genom ny kunskap, höjd kvalitet och utveckling.

CKF Dalarna erbjuder:

• En tvärvetenskaplig forskningsmiljö

•Arbetsplats för doktorander/forskare

•Seminarieverksamhet

•Statistisk rådgivning

•Rådgivning/handledning

•Forskningsstödjande administration

•Tillgång till Uppsala universitets infrastruktur för forskning

•Utbildning i forskningsmetodik för ST-läkare

•En ingång för forskare som söker patienter till kliniska studier och prövningar

Länk:Region Dalarna/ CKF