fbpx

365 PUBLISHING
Tel. +46 (0)21 4506440
Epost: redaktionen@hitodit.se
Trefasgatan 3, 721 30 Västerås, Sweden
www.365publishing.se

Integritetspolicy

HIT&DITS DATASKYDDSPOLICY

Hit&Dit är ett magasin och webbsida som hanteras av 365 Publishing AB. Vi värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter.

Om personuppgifter

365 Publishing värnar om din personliga integritet. Denna informationstext förklarar hur vi hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har.

Detta är grundläggande för vår hantering av personuppgifter:

  • Vi samlar bara in de personuppgifter som vi behöver för att kunna bedriva vår verksamhet och tillhandahålla våra tjänster.
  • Vi skyddar de personuppgifter som vi behöver samla in.
  • Vi använder personuppgifterna endast för det syfte de samlats in för.
  • Vi tar bort de personuppgifter som vi inte längre behöver.
  • Vi informerar de personer som berörs, vilka uppgifter som samlas in samt när och hur det görs.
  • Vi respekterar din integritet och är måna om att följa gällande regler för dataskydd och skydda dina uppgifter.

Vilken information samlar vi in?

Enhetsinformation

Vi vill veta hur vår webbsida används för att bättre möta användarnas behov och använder därför Google Analytics i kvalitetssyfte. Google Analytics använder enhetsinformation som kommer från din dator, telefon eller annan enhet när du använder våra digitala kanaler. Informationen består till exempel av IP-adress, operativsystem eller platstjänster. Enhetsinformationen används för att analysera hur webbsidan används i syfte att öka dess kvalitet. Statistiken som fås ur informationen är aggregerad och du som individ kan inte spåras.

Den information du ger oss

När du kontaktar oss sparas dina uppgifter du lämnar så länge dessa behövs för att hantera ditt ärende. När du deltar i marknadsaktiviteter och tävlingar kan det krävas att du lämnar ifrån dig uppgifter för att delta och som gör det möjligt för oss att kontakta dig. Dessa uppgifter lagras enbart under den tid aktiviteten pågår.

Var hanteras dina uppgifter?

Personuppgifter hanteras lokalt hos oss. Enhetsinformation behandlas i första hand inom EU, men i vissa situationer utanför EU/EES av en tredje part, till exempel en teknikleverantör eller underleverantör. Webbsidan ligger hos Loopia i Sverige.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Till dess att ärendet du kontaktat oss i är avslutat, eller aktiviteten/tävlingen du deltagit i och där du frivilligt lämnat dina uppgifter, är avslutad.

Var kan jag läsa mer om lagstiftningen?

På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om gällande lagstiftning.

Hur meddelas förändringar i detta dokument

När vi gör förändringar i det här dokument ändras datumet på denna sida.

En orsak till att ändringar i dokumentet görs kan vara att något behöver förtydligas, att det sker en vidareutveckling av webbplatsen, eller att gällande lagar ändras.

Hur är det med cookies och liknande tekniker?

Vi använder cookies på vår hemsida. För mer information om hur cookies fungerar, se hitodit.se/cookies

Kontakta oss

365 Publishing AB är registrerat hos Bolagsverket med organisationsnummer 556838-9927 och har sitt säte på Trefasgatan 4, 72130 Västerås.
365 Publishing är personuppgiftsansvarig (controller) för behandlingen av dina personuppgifter enligt ovan. 365 Publishing följer svensk dataskyddslagstiftning.

Denna integritetspolicy uppdaterades senast 2022-08-10.